Betolvex

Oman hyvinvoinnin puolesta.

B12-vitamiinin puutos

B12-vitamiinin puutos

B12-vitamiinin puute on hyvä havaita mahdollisimman varhain. Syitä B12-vitamiinin puutteeseen on monia. Yleisimmät niistä ovat

  • yksipuolisesta ravinnosta johtuva B12-vitamiinin puute (esim. tiukka kasvisruokavalio)
  • lääkkeet, kuten happosalpaajat sekä metformiini-diabeteslääkitys *
  • sairaudet, kuten keliakia ja Crohnin tauti.

Varsinkin ikääntyvillä B12-vitamiinin puute on yleistä ja johtuu usein vitamiinien imeytymishäiriöstä. Tällöin ohutsuolen loppuosa ei kykene ottamaan talteen ravinnossa olevaa B12-vitamiinia. Imeytymishäiriön aiheuttaa mahalaukun proteiinin tuotannossa tapahtunut virhe, jolloin se ei tuota ns. sisäistä tekijää, joka sitoo B12-vitamiinin itseensä.

Puutoksen kehittyminen voi viedä aikaa, sillä elimistö varastoi B12-vitamiinia useisiin kudoksiin, kuten maksaan ja lihaksiin. Suurin osa B12-vitamiinista (60 %) varastoituu maksaan.  Maksavarastot pitävät yllä B12-vitamiinin tasoa vielä siinäkin vaiheessa, kun vitamiinia ei saada tarpeeksi ruoasta. Ne eivät kuitenkaan riitä loputtomiin. Ajan kuluessa ehtyneiden B12-vitamiinivarastojen vuoksi syntyneet puutokset voivat aiheuttaa anemiaa ja hermoston oireita.  B12-vitamiinin puutosta voi hoitaa ja ennaltaehkäistä monipuolisen ravinnon ja vitamiinilisien avulla. B12- vitamiinin saantisuositus on aikuisille 2,0 mikrogrammaa vuorokaudessa sekä lapsille ja nuorille 0,5–2,0 mikrogrammaa. Imettäville suositus on 2,6 mikrogrammaa päivässä **. 

* (valmisteyhteenvedot, omepratsolivalmisteet. Long term treatment with metformin in patients with type 2 diabetes and risk of vitamin B12 deficiency. BMJ 2010; 340: c2181)
** (Suomalaiset ravitsemussuositukset: Valtion ravitsemusneuvottelukunta / Elintarvikevirasto 2005)